Nytt statlig nettsted om fornybar energi

Regjeringen har lansert et nytt nettsted som gir en samlet oversikt over den tekniske og økonomiske utviklingen innen fagfeltet fornybar energi. Småskala vannkraft er omtalt, og sidene gir grei informasjon over emnet.

Link: www.fornybar.no