Medlemsfordeler

Medlemskap i Småkraftforeninga skal lønne seg. Småkraftforeninga har forhandlet frem gode avtaler med flere leverandører.

Som medlem får du:

10% rabatt på forsikring av kraftverk gjennom Gjensidige
Omsetning av kraft til markedes beste priser gjennom Nordmøre Energiverk, NEAS.
Omsetning av grønne verdier gjennom Greenstream
Gratis/rabattert juridiske tjenester av adv. Ola Brekken, Haavind & Vislie.
Rabatt på fallverdivurderinger m.v. hos Svenkerud-Skog AS.
Småkraft-Nytt 4 ganger i året – Norges ledende fagblad innen småskala vannkraft.
Rådgivning og veiledning.

Mer informasjon om ordningene finnes på våre hjemmesider. Klikk på ”Medlemsfordelar” i venstremargen.

Bli støttemedlem i Småkraftforeninga!
Leverandørbedrifter kan bli støttemedlemmer i Småkraftforeninga. Som støttemedlemmer er dere med på å styrke grunnlaget for foreninga og arbeidet med å legge forholdene best mulig til rette for økt produksjon av småskala vannkraft i Norge. Det vil igjen generere en økt kundegruppe for leverandørene.

For informasjon om ordinært medlemskap eller støttemedlemsskap, besøk våre hjemmesider www.kraftverk.net eller send en forespørsel på e-post til bjorn.lauritzen@norskog.no, eller ring 22 51 89 55.