Nye vannregionutvalg konstitueres

Arbeidet med å operasjonalisere rammedirektivet for vann i Norge fortsetter. Fylkesmannen i Nordland avholder sitt konstitueringsmøte 4. mai hos fylkesmannen i Nordland lokaler (Bodø).
Småkraftforninga sentralt har ikke kapasitet til å delta på disse møtene, men oppfordrer gjerne våre medlemmer til å stille. Det er usikkert i hvilken grad vanndirektivet vil påvirke etableringer av nye småkrftaverk, men det er helt sikkert at de vil gjør det.

Mer informasjon om møtet i Bodø fås ved å henvende seg til fylkesamnnen i Nordland direkte, kontaktperson er Lars Sæter ,Rådgiver miljøvernavdelinga, telefon: 75 53 15 51