NVE styrker sin konsesjonsavdeling

NVE søker etter nye medarbeidere til sin konsesjonsavdeling for å møte økningen i antallet konsesjonssøknader gjeldende småkraftverk. Småkraftforeninga mener dette er svært positivt og er et tiltak som vil bidra til å korte ned saksbehandlingstiden. Vi hjelper derfor gjerne NVE med å finne egnede kandidater.

Se utlysningsbeskrivelse på NVEs hjemmesider: https://secure.recruiter.no/lists/vacpos.aspx?jobId=68434&clientId=1302

Søknadsfristen er for ordens skyld 27. april 2007.