NORSKOG’s innovasjonspris til Småkraftforeninga

Småkraftforeninga har i dag mottatt NORSKOG’s innovasjonspris for sin innsats siden oppstarten i 2001. Utdelingen skjedde under NORSKOG’s årsmøte i Oslo.

Innovasjonsprisen deles ut årlig til kandidater som har utmerket seg spesielt ved å utvikle nye muligheter med utgangspunkt i landbrukseiendom.

Vinneren har vært – og er, en aktiv støttespiller for mange hundre glødende entusiaster. Småkraftforeninga har hatt en rivende utvikling og har i dag 496 medlemmer. Av disse er om lag 100 i drift og 400 er i planfasen.

Småkraftforeninga er en viktig støttespiller og aktiv bidragsyter for å realisere medlemmenes prosjekter. Foreninga kan vise til en lang rekke politiske seire som bereder grunnen for mer småskala vannkraft.

Foreninga har et solid rennome’ som en seriøs og faglig sterk støttespiller i det politiske miljøet. Det var styreleder i foreningen, Isak Liland som mottok prisen på vegne av foreningen. For å se noen av foreningens gjennomslag klikk deg inn på ”støttemedlemmer”.