Enoksen skviser ut grunneierne

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen har etterkommet Statkraft Energi AS sitt ønske om full utbygging (inkludert overføring av vann fra Durmålsvatnet) av Kjensvatn kraftverk i Hemnes kommune i Nordland. Grunneieralternativet forutsatte at Statkraft ikke ville få konsesjon til å redusere vannføring i Durmålbekken, slik at det kunne etableres et småkraftverk i Durmålsbekkens utløp. Statkraft har dermed fått fullt gjennomslag for sitt ønske.

Småkraftforeninga mener dette er svært overraskende av en senterpartistatsråd. I denne saken blir grunneierinteressene skviset til fordel for mektige Statkraft selv om utbyggingsalternativene er mer eller mindre tilsvarende. Vi stiller oss også kritiske til om det er hjemmel til å ekspropriere fallretter der det foreligger et tilsvarende grunneierstyrt prosjekt.