Småkraftforeninga lanserer CO2-kalkulator

CO2-problematikken blir statig mer påtrengende og det er viktig å satse på CO2-nøytral energi. Småskala vannkraft er 100% CO2-nøytral, samtidig som produksjonen har svært små negative miljøeffekter. For å anskueliggjøre hvor mye ditt kraftverk vil redusere CO2-utslippene, når vi erstatter kullkraft med ren vannkraft, har vi laget en enkelt CO2-kalkulator som viser besparelsen i tonn per år og også overført til årlig utslipp fra en nordmann.

Eksempelvis vil et kraftverk som produserer 20 GWH i året gi en utslippsreduksjon av CO2 på 16000 tonn årlig sammenlignet med importert kullkraft. Dette tilsvarer utslippene av CO2 for et helt år til over 1000 nordmenn.

Prøv kalkulatoren her.