Gledelig dom om erstatningsprinsipper

Saken gjaldt skjønn til fastsettelse av endelig erstatning for fallrettighet i vassdrag. Lagmannsretten var delt, men et flertall verdsatte fallrettene til 0,25 kr/KWh hvilket gir en verdi for hele fallet på kr 9,5 mill. kr. I tillegg skal det i følge vannressurslovens § 51, annet ledd legges til 25%. Til sammenligning var dommen i underskjønnet 7,6 mill. kr for de samme 38 GWh.

Det sentrale i dommen er at et flertall i overskjønnet stadfester prinsippet om at erstatningen skal ta utgangspunkt i den reelle verdiskapningen og ikke en historisk lav og standardisert naturhestekrafterstatning. Imidlertid er det et lite skår i gleden at overskjønnet var delt. Det kan, men vil trolig ikke ha betydning for en eventuell ankesaksbehandling i Høyesterett.

Dommen vil i sin helhet bli lagt ut på lovdata.no.