Småkraftforeninga hadde møte med EBL

Småkraftforeninga hadde i dag (06.06.07) møte med Energibedriftenes landsforening (EBL) og adm. dir. Steinar Bysveen for å diskutere blant annet nettilknytningsproblematikken. Bysveen viste forståelse for Småkraftforeningas bekymring for nettsituasjon inkludert problematikken rundt finansiering av ny linjekapasitet.

Småkraftforeninga fikk inntrykk av at EBL er inneforstått med småkraftprodusentenes situasjon. Småkraftforeninga og EBL er enige om at problematikken bør utredes og Småkraftforeninga vil følge opp saken både ovenfor EBL og olje- og energidepartementet slik at det forhåpentligvis kan komme på plass et regelverk som løser problematikken med anleggsbidrag og finansiering av ny kapasitet på en bedre måte enn i dag.