Populær nettside

Treffstatistikken viser at Småkraftforeningas nettsider er mye besøkt. I de to siste månedene i år (april og mai) hadde sidene nesten 12 000 treff. Spesielt mange har vært innom vår nye CO2-kalkulator. For øvrig er teknisk informasjon om turbiner mv. populært lesestoff. Linker til annonsørene er også hyppig besøkt. Det samme er Småkraftforeningas avtalesamling.

Småkraftforeninga ønsker å videreutvikle hjemmesidene, og vi vil i enda større grad legge vekt på å holde sidene oppdatert. Sidene er en viktig informasjonskanal til medlemmene. Nyheter er ferskvare og hjemmesiden danner basisen for den daglige nyhetsformidlingen til foreninga. Vi er kjent med at myndighetene og stortingspolitikere jevnlig er innom sidene våre, og det er et mål at nettsidene også skal utvikles til et bli et enda kraftigere næringspolitisk verktøy og talerør.