Møtte i dag OED om nett-tilknytningssaken

Småkraftforeninga og KS-Bedrift hadde i dag et fellesmøte med Olje- og energidepartementet hvor vi diskuterte løsninger på nettilknytnings- og anleggsbidragsproblematikken. Småkraftforeninga og KS-Bedrift tok opp problemet med at nettselskapenes inntektsrammer reduseres ved tilknytning av småkraftverk.

Dette skyldes regelverket som altså gir disencentiver ved slik tilknytning. I tillegg tok vi opp problematikken med forskuttering av ny linjekapasitet og begge organisasjoner er enige om at dette må løses på kort sikt.

En løsning er å betrakte ny småkraftproduksjon som en samfunnsoppgave og la ENOVA via sitt energifond forskuttere ny kapasitet og dermed også ta investeringsrisikoen.

Vårt inntrykk er at OED tar problematikken på alvor og ønsker å finne løsninger som alle parter kan leve med. OED signaliserte at de vil ta med seg Småkraftforeningas og KS-Bedrift sine innspill i det videre arbeidet med revisjonen av Energiloven.

Småkraftforeninga vil samarbeide videre med KS-Bedrift, og vi vil gi innspill til Econ i forbindelse med deres oppdrag fra OED om å utrede endringer i energiloven.