Orienterte i landbruks- og matdepartementet

Småkraftforeninga møtte i dag politisk ledelse i landbruks- og matdepartementet ved statssekretær Ola T. Heggem. Småkraftforeninga orienterte for en interessert statssekretær om muligheten for å bygge ut kraftverk i egen regi og på den måten selv realisere verdiene i fallet.

Heggem var svært positiv til den rollen småskala vannkraftutbygging kan ha for å sikre mange gårdsbruk inntekter og på denne måten opprettholde grunnlaget for bosetting. Utbygging av småkraftverk skjer gjerne i næringssvake områder hvor det er ofte er få alternative inntekter til det tradisjonelle landbruket.

Småkraftforeninga håper å kunne inngå et samarbeid med departementet slik at flest mulig kraftverk bygges ut av fallrettighetseierne selv, og slik at verdiskapningen forblir på bruket og i bygdene.