Olje- og energiministeren åpnet Eidsdal kraft AS

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen åpnet mandag Eidsdal Kraft AS sitt anlegg i Norddal kommune. Kraftverket vil ha en produksjon på om lag 25 GWh som tilsvarer energiforbruket til 1250 husstander.

Enoksen la vekt på at slike utbygginger gir verdiskapning og næringsutvikling i distriktene.

Småkraftforeninga gratulerer kraftverkseierne med åpningen og ønsker lykke til med produksjonen av ren fornybar og CO2-nøytral energi!