Mye nedbør gir høy produksjon

I løpet av de to siste ukene har det vært mer enn dobbelt så mye nedbør som normalt, melder NVE. Det har ført til at fyllingsgraden i de norske vannmagasinene har økt med 11,1 prosentpoeng i disse ukene.

Gjennom uke 28 økte magasinfyllingen med 4,1 prosentpoeng til 84,5 prosent. Sammenlignet med et normalår vil det si om lag 7,5 TWh mer elektrisk energi i magasinene. I Sverige økte fyllingsgraden med 3,1 prosentpoeng til 76,3 prosent.

I løpet av de fjorten siste ukene har det vært en norsk produksjon på 32,3 TWh. Sett opp mot produksjonen i tilsvarende uker i fjor er det en økning på over 20 prosent. I uke 28 ble over 20 prosent av den norske kraftproduksjonen eksportert til utlandet.