Småkraften påvirker naturen svært lite

Seniorkonsulent i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seming Skau sier til NRK at småskala kraftutbygging rammer naturen svært lite, samtidig som de små vassdragene har store kraftreserver. NVE har beregnet dette ubrukte reservene til om lag 35 Alta kraftverk, eller om lag 15 TWh.

Småkraftforeninga er glad for denne presiseringen om at småskala vannkraftproduksjon påvirker naturen i liten grad. I den siste tiden er det hevdet fra mer eller mindre seriøse aktører at det er småkraften gir store negative miljøvirkninger, men dette er altså ikke tilfellet.

Småkraftforeninga håper utspillet fra NVE kan sette en stopper for polariseringen mellom små og store utbygginger.

http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/1.3074655