30 TWh el kan erstatte 75 TWh olje

El-motorer har en virkningsgrad på over 95%, mens bensinmotorer og dieselmotorer har en virkningsgrad på henholdsvis 25% og 35%. Hvis vi bruker Sverige som eksempel betyr dette at 30 TWh el kan erstatte hele den svenske transportsektoren oljeforbruk på 75 TWh.

Småkraftforeninga mener dette viser hvilket miljøpotensial småskala vannkraft sammenlignet med andre energibærere. Det er således viktig at miljøvennlig CO2-nøytral energi ikke blir problematisert gjennom offentlige reguleringer og ordninger for eksempel fylkesvise planer for småkraftverk og vanndirektivet.