Ny hasteregel om hjemfall

Statsråd Odd Roger Enoksen presenterte fredag 10. august 2007 en ny provisorisk anordning (i form av en kongelig resolusjon). Resolusjonen setter en stopper for alle private konsesjoner for erverv av vannfall større enn 4000 naturhestekrefter.

Slike konsesjoner blir nå lagt på is inntil departementet har utarbeidet regler som er i tråd med EFTA-domstolens avgjørelse av 26. juni 2007.
Dette innebærer at dagens regler blir videreført, (grensen på 4000 n.hk fortsetter) og hvor hjemfall kun blir pålagt de største småkraftverkene med magasin dvs. større enn 7-8 MW installert effekt. Imidlertid vil ikke private kunne erverve fallretter som kan utbringe mer enn 4000 naturhestekrefter. Resolusjonen har således ingen betydning for fallrettighetseiere som skal bygge ut fallet selv. I slike tilfeller kan gjelder ikke grensen på 4000 n.hk, annet enn at det kan bli krav om hjemfall.

Småkraftforeninga mener uansett at regelverket er uklart og at hjemfallsgrensen uavhengig av denne saken bør tilsvare definisjonsgrensen for småkraft, nemlig 10 MW.
Les mer om statsråden begrunnelse her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/pressesenter/pressemeldinger/2007/Hjemfall-Regjeringen-sikrer-offentlig-ei.html?id=477332

Les mer om den kongelige resolusjonen her