Får liten betydning for småkraften

NVE bekrefter på sine hjemmesider at Olje- og energiminsterens provisoriske anordning sist fredag, Småkraftforeningas syn om at ordningen kun i svært få tilfeller vil gjelde for småkraftverk.

Frem til nå har private kunnet få ervervskonsesjon for en tidsbegrenset periode med krav om hjemfall til staten etter utløpt konsesjonsperiode. Regjeringens vedtak innebærer at for private kraftverk som utnytter en kraftmengde som overstiger grensen på 4000 naturhestekrefter gis det ikke lenger konsesjon for erverv av fallrettighetene.

Les orienteringen fra NVE her: http://webb2.nve.no/modules/module_111/news_item_view.asp?iNewsId=34354&iCategoryId=228