Har sendt åpent brev til Senterpartiet

Småkraftforeninga er mildt sagt lite fornøyd med flere av konsesjonsavgjørelser hos NVE og OED. Flere konsesjoner er gitt til store energikonsern til tross for at det fantes et produksjonsmessig like bra grunneieralternativer og som til alt overmål representerte en langt mer skånsom utbygging.

Siden Senterpartiet har Olje- og energiministeren er det dette partiet som må ta hovedansvaret for denne utviklingen, og som altså medfører at distriktene og grunneierne tappes for enorme verdier til fordel for de store energikonsernene og byene.

Småkraftforeninga er særlig forundret over at dette skjer når Olje- og energiministeren er fra nettopp Senterpartiet. Denne ”utflaggingspolitikken” bryter både med Senterpartiets eget partiprogram og Regjeringens felles politiske plattform Soria Moria erklæringen.

Småkraftforeninga har derfor i et åpent brev utfordret Senterpartiet i fire konkrete spørsmål.


Les det åpne brevet til Senterpartiet her.