Kostnader ved drift og fjernstyring av kraftverk skal dekkes av nettselskapene

Nettselskapene kan kreve at nyetablerte kraftverk dekker kostnadene ved å installere utstyr for overvåking av produksjon og styring av effektbryter, men at drift og vedlikehold må dekkes av nettselskapet. NVE er tydelige på at kostnader forbundet med drift av fjernstyringsutstyr dekkes opp av felles tariff for kundegruppen i området, delvis uavhengig av kostnaden den enkelte kunde påfører nettet.

Det samme prinsippet gjelder for tilknytning av småkraftprodusenter. NVE sier videre at et nettselskap ikke kan pålegge tilleggstariffer/kostnader for bruk av nettet utover innmatningstariffen. Det forhold at det er kraftprodusent som står som eier av utstyret betyr ikke at det er kraftprodusent som skal betale kostnadene ved drift og fjernstyring.

Småkraftforeninga ber medlemmene merke seg NVEs presiseringer og om nødvendig kreve at nettselskapet selv dekker slike kostander.