Clean Power i hardt vær

I siste nummer av Elektro (7/07) advares det mot turbinprodusenten Clean Power AS i Kristiansund. Clean Power har utviklet en spesiell peltonturbin som er integrert med generatoren i en kompakt enhet. Kritikken mot Clean Power er mangesidig og går blant annet på aggressiv markedsføring uten dekning for omsetningsvolumet.

I tillegg får selve turbindesignen hard medfart. Vannkraftprofessor Hermod Brekke, tidligere ansatt på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU i Trondheim, sier at turbindesignen er noe av det verste han har sett. Også Småkraftforeningas nestleder Trond Ryslett er sterkt kritiske til Clean Power og stiller seg tvilende til Clean Powers faglige kompetanse.

Småkraftforeninga ser det som en viktig oppgave å informere markedet om leverandører som opplagt ikke holder hva de lover, og Clean Power lover svært mye. I enhver medgangsbransje vil det dukke opp mer eller mindre seriøse aktører. Å velge turbiner og generatorer som gir ønsket effekt og som er av tilfredsstillende kvalitet er helt avgjørende for om kraftverket vil gå i pluss eller minus. En feilinvestering kan bli svært dramatisk for de involverte, og både kraftverksbyggere, finansieringsinstitusjoner og ikke minst leverandørbransjen er avhengig av gjensidig tillitt.

Denne nødvendige tilliten kan ikke Clean Power sies å inneha for tiden, og Småkraftforeninga anbefaler sterkt at Clean Power rydder opp i markedsføringsstrategien sin samtidig som de må fremskaffe troverdig dokumentasjon om deres teknologi.

Da skal Småkraftforeninga være blant de første til å omtale firmaet i mer positive vendinger.