Den som venter på noe godt…

Småkraftforeninga har etterlyst hos OED status i arbeidet med feed-in ordningen, som altså skal gjelde f.o.m. 01.01.08. Departementet holder kortene tett ved brystet og deres tilbakemelding er nok en gang at de arbeider med ordningen, og at reglene blir fastlagt i løpet av høsten. Siden regelverket skal ut på høring kan en jo undres over om de klarer deadline (vi håper jo det).

Småkraftforeninga har sagt seg villige til å komme med innspill, men er ikke blitt invitert til noe formelt samarbeid gjeldende for småkraftområdet.

Imens venter en samlet bransje, og vi får bare håpe at det den som venter på noe godt osv…