Usikkerhet om kvotehandel med CO2 for deler av norsk industri

Miljøverndepartementet har tidligere varslet at ordningen med CO2-kvotehandel skal tre i kraft fra årsskiftet, men nå tyder alt på at ordningen blir utsatt pga. at kvotedirektivet ikke blir innarbeidet i EØS-avtalen tidsnok.

Flere sier nå at målsetningen om å bli med i EUs handel med slike kvoter er at det skal skje en gang i 2008. Administrerende direktor i Norsk Industri Stein Lier Hansen er oppgitt over utsettelsen, og tror ikke norske bedrifter kan handle med CO2-kvoter før juli neste år.
Kull- og gasskraftverkene i Norden er imidlertid med i kvotehandelen og det er de som bestemmer prisen på Nordpool og kraftprisen.og det handles mot Europa. Kraftprisen vil gå opp når vi nærmer oss vinteren og mye av økningen skyldes kvotekostnader.