Høringsmøter om evaluering av energiloven

Olje- og energidepartementet arrangerer 11. oktober seminar og høringsmøter om evalueringen av energiloven.

Departementet sier følgende om seminaret: ”Et viktig formål med utredningene vil være å få fram om erfaringer og resultater på de ulike områdene er i samsvar med målsettingene i energipolitikken. Ulike miljøer som berøres av energipolitikken skal få presentere sitt syn, og medvirkning og høring er en viktig del av departementets videre arbeid”.

Småkraftforeninga vil delta på dette arrangementet og vil sette fokus på bl.a. problematikken rundt manglende nettkapasitet og regelverket knyttet til nettselskapenes inntektsrammer som henger klart sammen med deres investeringsvilje i sårt tiltrengt kapasitet.