Fortsatt usikkerhet

Mens en samlet energibransje venter på Enoksens feed-in ordning som skal gjelde fra nyttår, er det fortsatt helt usikkert om slik offentlig støtte vil blokkere for annen grønn premiering. Usikkerheten knytter seg i første rekke mot LEC-ordningen i England (LEC = Levi Exemtion Sertificate). Ofgem (The Office of Gas and Electricity Markets) har regler knyttet til offentlig støtte så som investeringsstøtte o.l. Nå er jo ikke den kommende feed-in støtten å betrakte som investeringsstøtte, men det er usikkert om hvorvidt slik støtte vil blokkere for LEC-premieringen.

Når det gjelder de andre premieringsordningene som eksisterer i dag, inkl. RECS-ordningen så vil ikke den kommende feed-in støtten blokkere for denne ordningen.

Småkraftforeninga mener situasjonen er lite tilfredsstillende, og siden mange er inne i LEC-avtaler i dag med oppsigelsestid, er det avgjørende og presserende å få en avklaring på disse spørsmålene raskt.