Har sendt gratulasjoner til vår nye minister

Småkraftforeninga oversendt våre lykkeønskninger til Åslaug Haga etter at hun ble utnevnt som ny Olje- og energiminister. Småkraftforeninga håper på et godt og nært samarbeid, og vi har merket oss Hagas ambisjoner om å endre OED slik at departementet nå i større grad enn tidligere skal sette klimaet i fokus.

I den sammenheng vil jo småkraften få en sentral rolle, da småkraften kan gi et reelt bidrag til kraftbalansen på kort sikt. Dessuten er jo småkraften som kjent CO2-nøytral og kan etableres med svært små miljøvirkninger.