Ønsker endrede regler for grunnrentebeskatning

I dag blir småkraftverkene ilagt grunnrenteskatt hvis de er større enn 5500 kVA, ca, 5 MW turbininstallasjon. De får da grunnrentebeskatning på hele anlegget.
Småkraftforeninga har spilt inn ovenfor finanskomiteen at vi ønsker et bunnfradrag på 5500 kVA før grunnrentebeskatningen slår inn, så kan grunnrentebeskatning beregnes på det som er over disse 5500 kVA’ene.

Dagens regelverk medfører en uheldig suboptimalisering og slik praksisen er nå blir anlegg som ideelt sett kunne hatt helt opp i 8,5 MW maskininstallasjon "girt ned" til 5,5MW for å unngå grunnrentebeskatningen. Småkraftforeninga er kjent med at dette er gjort på et statlig anlegg, og vi mener dette illustrerer problemstillingen på en god men oppsiktsvekkende måte.

Fordelen med å innføring et slikt bunnfradrag vil kun bety at de utbyggingene som allikevel er godkjent, blir optimalisert.
Det blir er heller ikke slik at det blir flere småkraftverk av en slik endring, snarere tvert i mot.
Samfunnsmessig må det være mest gunstig å bygge kraftverk som er optimalt tilpasset fallet og vannføringen slik at anlegget utløser mest mulig kraft. I tillegg vil selvsagt også økonomien styrkes noe som også selvsagt er viktig. Det er viktig å være klar over at dette gjelder anlegg som allerede har fått konsesjon på en høyere utnyttng, og en eventuell regelendringen vil dermed ikke gi økte miljøvirkninger.