Rekordhøy eksport av norsk vannkraft

Produksjonen er rekordhøy. På ti uker har Norge eksportert 5,4 TWh strøm til nabolandene. Det tilsvarer fem års forbruk i en norsk by på størrelse med Drammen, skriver VG.

Eksporten de siste ti ukene er vesentlig høyere enn i 2002, ettersommeren før strømkrisen. Den gangen ble eksporten kritisert, ettersom eksporten ble fulgt av en rekordtørr høst, strømmangel og ekstremt høye strømpriser.

Forskjellen i år er at magasinene er vesentlig fullere enn de var i 2002. Tross årets rekordeksport, vokste magasinene også litt siste uke, til en fyllingsgrad på 93,6 prosent. I 2002 var magasinfyllingen på samme tid 82,8 prosent.

Småkraftforeninga mener at disse tallene på en god måte illustrerer at norsk vannkraft reduserer CO2-forurensende kullkraft i andre land. Særlig småkraften bør få den kreditten den fortjener som en fornybar og CO2-nøytral kraft som altså bidrar til reduserte drivhusgassutslipp.