Stadfester prinsippet om erstatning etter faktiske verdier

Ryfylke tingrett har i en fersk dom gitt 40 grunneiere medhold i at fallretten skal erstattes etter faktisk verdi og ikke etter den antikvariske naturhestekraftmetoden. Forskjellen i beregningsmetode var på hele 26,7 millioner kroner, for mens erstatningen etter naturhestekraftmetoden gav en erstatning på 1,7 mill.kr, ble erstatningen basert på en andel av faktisk verdiskapning hele 28,4 mill. kr.

Grunneierne ble representert av adv. Otto Dyrkolbotn.

Småkraftforeninga mener denne avgjørelsen setter nok en spiker i naturhestekraftkista, og mener at også denne dommen må tillegges vekt når høyesterett skal ta stilling til problemstillingene trolig på nyåret 2008.