Nytt håp for el-sertifikatene?

På en nylig avsluttet vindkonferanse i Stockholm, Vind2007 kom det frem at både representanter fra svensk vannkraft og vindkraft ønsker sterkt å utvikle et felles nordisk sertifikatmarked. Sverige har som kjent hatt sin ordning i flere år nå, men ønsker et større marked som kan øke omsetningen av sertifikater.

Det var bred enighet om at det var et svært uheldig at det ikke ble noe av et felles norsk-svensk el-sertifikatmarked, og en felles vind- og vannkraftbransje i Sverige håper på at vår nye Olje- og energiminister Åslaug Haga kan bidra til at Norge kommer inn i en felles sertifikatmarked.

Småkraftforeninga mener at dette er svært interessante synspunkter og mener at Haga bør nytte anledningen til å presentere en mer kraftfull ordningen enn Enoksens 4 øring, nå når hun skal omgjøre OED til et klimadepartement.

Vi ble jo forespeilet en ordning som var ”minst like bra som sertifikatordningen”, og det vil si 20 øre/KWh. Småkraftforeninga vil ta opp saka med statsråden og vi håper at den manglede fremdriften i feed-in ordningen skyldes det faktum at det arbeides med noe mer kraftfullt, dvs. at noen pugger 5gangeren.