Fullt gjennomslag for Småkraftforeninga

Småkraftforeninga har engasjert seg i en sak der et nettselskap på Sunnmøre (Tussa Nett) ville sanere en av hovedoverføringslinjene for kraft ut av Austefjorden på Sunnmøre. En slik sanering ville vært svært alvorlig for småkraftprodusentene i området og Småkraftforeninga har flere medlemmer som ville ha blitt berørt.

Tussa Nett sin begrunnelse for ønsket om sanering var at dette ville spare store vedlikeholdskostnader fordi linja var gammel og dårlig (farlig). En av de berørte småkraftprodusentene klaget saken inn for NVE, og både Småkraftforeninga og Tussa Nett hadde møte med NVE for å legge frem sitt syn.

Småkraftforeninga framholdt at nettselskaper generelt sett er forpliktet til et løpende vedlikehold og kan ikke forsømme vedlikeholdet for så å påstå at linja plutserlig er så dårlig at den må saneres. NVE delte dette synet og denne saka viser at nettselskapet forplikter seg til et løpende vedlikehold som opprettholder en ønsket standard og som sikrer leveringssikkerhet og dermed også forsyningssikkerheten i området.

Småkraftforeninga er selvsagt fornøyd med Tussa Nett sitt vedtak om opprustning, men at dette tilfellet viser på en klar måte at det er ikke enkelt for en liten småkraftprodusent å stå opp mot et stort og mektig energikonsern men at det tross alt nytter. Småkraftforeninga vil også berømme NVE for å holde hodet kaldt og ikke la seg presse av mektige energikonsern.