OED styrker NVE sin konsesjonsavdeling

OED varsler at de vil styrke konsesjonskapasiteten i NVE og særlig vedrørende prosjekter som på kort sikt vil styrke forsyningssikkerheten i utsatte områder. Det er imidlertid uklart hvor mye konsesjonsklapasiteten styrkes. I budsjettproposisjonen står at kapasiteten skal styrkes noe i 2008.

Småkraftforeinga er ikke fornøyd med en vag formulering om økte ressurser. I dag står det om lag 320 i NVEs konsesjonskø, og så vidt Småkraftforeninga er kjent med betår denne avdelingen av 11 personer. Småkraftforeninga mener at saksbehandlingstiden for fullstendige søknader ikke bør overstige 18 måneder, og vi vet at saksbehandlingstiden i dag i snitt er nærmere 3 år, så bør avdelingesn ressurser dobles til 20-22 personer. Vi kan ikke se at dette ligger inn i budsjettet for 2008.