Tilbake til 1499!

Statsbudsjettet for 2008 inneholder en skattesmell i stjerneklassen. Regjeringen foreslår nemlig å redusere (!) innslagspunktet for beregning av grunnrenteskatt fra dagens 5500 KVA til 1500 KVA, altså til den gamle grensa. I tillegg presterer de å øke skattesatsen fra 27% til 30%. Småkraften blir med andre ord straffet dobbelt, og dette kan ikke kalles annet enn an dramatisk dobbeltfeil fra Regjeringens side.

Det er en total mangel på indre sammenheng når finansministeren legger så store kjepper i hjula for småkraften. Det eneste reelle CO2-friaealternativet som monner på kort sikt. Det er så en ikke tror hva en leser. Småkraftforeninga vil sporenstreks invitere seg selv til en alvorlig samtale med finansministeren. Begrunnelsen for dette vedtaket er kjent SV politikk, nemlig at fellesskapet skal ha en rimelig andel av kraftforetak med høy lønnsomhet.

Det skal også visstnok stimulere til mer samfunnsmessige rasjonelle investeringer.

Småkraftforeninga er utrolig skuffet over dette forslaget, og som dessuten kom som lyn fra klar himmel. Vi hadde faktisk ventet oss positive skattemessige incitamenter, og så får vi dette.

Resultatet er at vi er tilbake til 1499 situasjonen hvor mange generatorer vil legge seg rett under 1500 grensa. Det igjen vil medføre at langt flere annlegg vil foreta suboptimaliserte tilpasninger, som faktisk vil gi mindre skatteinntekter, dårligere økonomi for utbygger og ikke minst mindre CO2-fri kraft. Er det virkelig dette regjeringen mene med sin småkraftsatsning.