Skattesmellen reduserer investeringsgrensa med 50 øre/KWh

Beregninger Småkraftforeninga har fått utført viser at Regjeringens skattesmell for småkraftnæringa vil få en dramatisk effekt på investeringsbeslutningene til potensielle utbyggere. Gitt en langsiktig kraftpris på 30 øre/KWh, vil det foreslåtte skatteopplegget reduserer investeringsgrensa med minimum 50 øre/KWh.

Dette er en dramatisk senkning av den marginale utbyggingskostnaden og vil medføre at flere småkraftverksprosjekter legges på is. Dette er således det motsatte av hva olje- og energiminister Åslaug Haga uttalte i en kommentar til skatteøkningen. Hun uttalte at skatteendringene ikke ville påvirke nyinvesteringer. Småkraftforeninga kan slå fast at det motsatte altså er tilfelle.

Småkraftforeninga kjenner også til en stigende uro blant lokale banker som har gitt lån til småkraftprosjekter. Bankene er lite tilfredse med at kundenes tilbakebetalingsevne blir redusert. Bankene vil kunne finne på å bli mer restriktive på utlånssiden og/eller gi lån på dårligere vilkår. Dette vil i så fall forsterke de negative virkningene av skatteforslaget.