NVE vil ha lovpålagt investeringsplikt i ny nettkapasitet

NVE anbefaler i en ny rapport til Olje- og energidepartementet at nettselskapene i lovs form skal bli pålagt å investere i nye kraftnett for å sikre at vindkraft og småkraft kommer frem til forbrukerne.

NVE innrømmer at dagens regelverk ikke er utformet for å gi investeringsincentiver til nye enkeltprosjekter. Problemet har vært at nye kraftprosjekter stopper opp fordi det er usikkert om det vil bli investert i tilstrekkelig overføringskapasitet.
Småkraftforeninga har lange arbeidet for at regelverket skal endres, og vi anser dette forslaget som både svært godt innspill til den pågående revisjonen av energiloven. Dette er rett og slett en stor seier for Småkraftforeninga. Vi vil nå følge opp denne rapporten og vil arbeide for at en slik lovhjemmel om invsteringsplikt blir en realitet.