Sertifikatordningen er bedre enn feed-in tariffer

På et høringsmøte om evalueringen av energiloven hos OED, slår ECON fast at sertifikatordningen er langt bedre virkemiddel for å utløse ny fornybar energi enn den kommende feed-in ordningen. Årsaken er flere men ECON fremhever at sertifikatordnningen tilpasser seg endrede rammebetingelser over tid, noe en fast feed in støtte ikke gjør.

Småkraftforeninga mener dette er svært interessant og vi mener denne rapporten bør danne grunnlaget for en ny prosess med å innføre en sertifikatordning.