Deltok på høringsmøte i finanskomiteen

Finanskomiteen fortsatte i dag sin høring av skatteopplegget i neste års statsbudsjett. Småkraftforeninga deltok selvsagt på høringen og la frem vårt meget kristiske syn på skatteskjerpelsen. Komiteen fikk overrakt et fellesnotat utarbeidet av Fjellkraft, Småkarft AS, Hydropool, Norsk Grønn kraft og Småkraftforeninga. Notat tar for seg skattendringene punkt for punkt og viser virkningene av dem.

Det er vår oppfatning at mange av komitemedlemmene var spesielt oppmerksomme under Småkraftforeningas innlegg, og vi tolker det forsiktig i positivt retning.

Notatet laster du ned her

Småkraftforeingas innlegg for komiteen kan du laste ned her: http://www20.nrk.no/stortingetwebtv/avspiller.aspx?meny=arkiv&forelder=2756&kategori=4606&id=298276