Hadde møte med Olje- og energidepartementet

Småkraftforeninga møtte politisk ledelse i OED representert ved statssekretær Liv Monica Stubholt. I tillegg til å presentere Småkraftforeninga, ble skattesaken tatt opp i full bredde. Vi diskuterte også problematikken rundt nett-tilkobling i forbindelse med den pågående revisjonen av Energiloven.

Vårt inntrykk var at statssekretæren hadde forståelse for våre argumenter i grunnrentesaka, og at arbeides med saka internt i departementet. Småkraftforeninga appellerte på det sterkeste at man gikk tilbake på det foreslåtte skatteopplegget og beholder dagens innslagspunkt for grunnrenteskatt på 5500 KVA. Vi gjorde det også helt klart for statssekretæren at man er i ferd med å vedta et skatteopplegg som faktisk bygger på feil forutsetninger. Kjernepunktet i så måte er at regjeringen i sitt forslag tar bort risikotillegget i beregning av friinntekt som skal skjermes fra grunnrentebeskatning. Av den grunn blir skatteendringen ikke investeringsnøytralt slik som finansdepartementet har hevdet.