Finans gir seg ikke

Etter det Småkraftforeninga kjenner til arbeides det fortsatt intenst i Finansdepartmenetet med å lage snubletråder for småkraftnæringa. Det at noen kraftbønder på vestlandet faktisk er i ferd med å nedkjempe fraflyttingsspøkelset, vitalisere bygdesamfunn og sørge for gode skatteinntekter til kommunene, er tydeligvis ikke nok.

Finansdepartementet ønsker å skumme fløten av småkraftbransjen, men bruker en så dyp øse at hele spannet går med. En kan jo undres over hvordan Regjeringens satsning på ny fornybar energi vil fremstå hvis finansdepartementet får det som de vil.

Småkraftforeninga har en konstruktiv dialog med flere sentrale politikere både i SP og AP og vi setter vår lit til at de klarer å forsvare småkraftens interesser slik at Regjeringens formuleringer om både klima-, distrikts- og næringspolitikken fremstår som troverdige.