Senterpartiet vil reversjere skatteskjerpelsen for småkraftverk

Senterpartiets landstyremøte har tatt til orde for å få til et bredt klimaforlik. I skisse til forlik ønsker Senterpariet å reversjere den foreslåtte skatteskjerplesen som spratt opp av trollesken i neste års statsbudsjett. Helt konkret sier SP landsstyre følgende: ”Senterpartiets landsstyre vil: * at skatte- og avgiftspolitikken bør gjennomgås. Det betyr blant annet at forslaget om å flytte grensen for grunnrentebeskatning og andre skatteskjerpelser for småkraft må vurderes på nytt.”

Småkraftforeninga er selvsagt glad for SP sitt landsstyres vedtak, og vi setter vår lit til at SP får gjennomslag for dette innad i Regjeringen. Det kan de trenge for den største nøtta er trolig administrasjonen i Finansdepartementet som tydeligvis har sein egen agende nærmest uavhengig av hva politisk ledelse måtte mene.

For dette er på mange måter den store testen på om Regjeringen virkelig mener noe med sin satsning på ny fornybar energi. Regjeringen må forstå at bønder og andre grunneiere ikke vil ta opp millionlån for å investere i småkraftverk hvis prosjektenes internrente er lavere enn en rimelig avkastningsprosent. Det vil jo aldri være aktuelt å låne 10 millioner kroner for å investere i statsobligasjoner, hvor rentekostnadene langt overstigere avkastningen.

Det kan synes som om Regjeringen synes at grunneierne bør bygge kraftverk nærmest ut fra et idealistiske grunnlag og som de selv burde hatt men mangler.

Hva med å gå foran med et godt eksempel?