Inviterer til stort småkraftmøte på Skei

Småkraftforum Vest – som er et lokallag av Småkraftforeninga i Sogn og Fjordane – inviterer til stort småkraftmøte på Skei den 17. november. Det legges opp til en bredt anlagt paneldebatt med stortingsrepresentanter fra fylket. Temaet for paneldebatten vil være Småkraftnæringa og fremtidige rammevilkår. Skattebomben i neste års statsbudsjett vil naturlig nok bli et hovedtema, i tillegg vil temaer som nett-tilknytning, støtteordninger for ny fornybar energi m.v., bli debattert.

Småkraftforeninga oppfordrer alle småkraftengasjerte til å sette av denne lørdagen i november i Norges største småkraftfylke. Vi satser på stort engasjement og høg temperatur.

Dette er en anledning til å fortelle politikerne ansikt til ansikt hva du mener om regjeringens småkraftpolitikk. Det endelige programmet vil bli lagt ut på www.kraftverk.net så snart det er klart.

Påmelding gjøres ved å kontakte Rune Nydal:

95966931
eller
ra-nydal@online.no