KS-Bedrift slakter feed-in ordningen

I en særdeles kort og tidlig høringsuttalelse slakter KS-Bedrift Regjeringens varslede feed-in ordning for ny fornybar energi. KS-Bedrift vil ikke kommentere forskriften i det hele tatt da de mener den har helt grunnleggende mangler. I stedet foreslår de at Regjeringen tar opp arbeidet med en sertifikatordning.

Småkraftforeninga har enda ikke avgitt høringsuttalelse (fristen er 3. desember), men vi har de samme innvendingene mot ordningen som det KS-Bedrift har. Småkraftforeninga ønsker også primært en sertifikatordning da dette er en vesentlig mer fleksibel anordning som vil takle endringer i rammevilkårene langt bedre enn en statisk feed-in ordning.

Småkraftforeinga er glad for at KS-Bedrift har et tilsvarende syn på saka, og vi håper at Regjeringen merker seg disse invendingene når de skal summere opp uttalelsene.

Les KS-Bedrift sitt høringsuttalelse her:
http://www.ks-bedrift.no/upload/30/07-00638-1%20Høring%20om%20Utkast%20til%20forskrift%20om%20støtteordning%20for%20produksjon%20av%20elektrisk%20energi%20fra%20fornybare%20ene%20204609.DOC