Innlegg for Stortingets næringskomite

Småkraftforeninga deltok 5/11 på næringsdepartementets høring vedrørende statsbudsjettet for 2008. Småkraftforeninga tok for seg Landbruks- og matdepartementets proposisjon hvor det tas til orde for økt småkraftutbygging og lokal verdiskapning.

Småkraftforeninga synes særlig Landbruks- og matdepartementet har engasjert seg i småkraftsaka på en positiv måte og Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen har i forslaget til statsbudsjett for neste år, markert en bred støtte til småkraftutbygging som et effektivt distriktspolitisk virkemiddel.

Småkraftforeninga redegjorde for næringskomiteen at småkraftutbygging er et landbrukets kinderegg hvor man 1. får inntekter til bruka som bidrar til å sikre bosetting 2. får et betydelig bidrag til kraftbalansen og forsyningssikkerhet, og 3. en klimaeffekt ved at den produserte energien er CO2-nøytral.