Program og påmeldingsinfo til småkraftmøtet på Skei i Jølster 17. november

Programmet til Småkraftforums Vest sitt årsmøtearrangement er nå på klart. Det legges opp til en paneldebatt med bl.a. stortingsrepresentanter fra Sogn og Fjordane. Temaet for debatten blir ”Rammebetingelser for småkraftnæringa”. Skattesaken for småkraften vil trolig være avgjort innen møtet og vi satser på en orientering om det endelige utfallet av skattebomben i neste års statsbudsjett. I tillegg vil andre rammevilkår som nett-tilknytning, evaluering av energiloven, konsesjonsbehandling m.v. tas opp, eller et annet tema som dere ønsker å få politikerne i tale på.

Ved siden av paneldebatten, vil det bli gitt en orientering om utviklingen i kraftprisene og om utbygging av eget lavspentnett.

Program

Kl:1000-Kaffi registrering.

KL:1015- 1230 Paneldebatt:

Tema rammebetingelser for småkraftnæringa .

Deltakare- Bjørn Lauritzen – Dagleg leiar Småkraftforreininga

Knut .M.Olsen – Fylkesleiar.SP

Gunnvald Ludviksen – Stortingsrepresentant frå-Venstre

Åge Starheim – Stortingsrepresentant frå-FRP.

(i tillegg arbeides det med en rep. fra AP)

KL:1230-1330 – Lunsh.

Kl:1330-1415 – Straumprisen i 2007 og fremover

– Utsikter framover v/Monica Heggheim SFE.

KL:1415-1445 Utbygging av eige lågspentnett

– Regelverk og tariffering

v/Hilmar Fredriksen nettsjef Sunnfjord Energi.

KL:1445-Pause.

Kl:1500-1600 Årsmøte i Småkraftforum Vest.

– Årsmelding .

– Rekneskap.

– Val.

Påmelding gjøres per telefon eller e-post til Rune Nydal (57824773/95966931) ra-nydal@online.no

Deltageravgift inkl. lunsh: kr 315,-