Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen støtter Småkraftforeninga

Landbruksminisiteren har besluttet å støtte Småkraftforeninga med ½ mill.kr for 2007. Midlene hentes fra de sentrale BU-midlene. I begrunnelsen legges det vekt på at småkraftnæringa gir betydelig verdiskapning som sikrer ressursgrunnlaget og dermed bidrar til fast bosetting. Landbruks- og matministeren har lagt merke til det arbeidet Småkraftforeninga gjør for at flest mulig rettighetshavere skal bygge ut fallet selv, og på den måten sikrer at en størst mulig del av verdiskapningen blir i bygdene.

Småkraftforeninga har i sin søknad, som er grunnlaget for tildeling, lagt vekt på situasjonen i Nord-Norge hvor særlig mange kun leier ut fallet. Småkraftforeninga vil intensivere informasjonsvirksomheten i Nord. Videre gis det tilskudd til etablering av nettverk lokalt. Det gis også tilskudd til kursutvikling.

Småkraftforeninga er selvsagt svært godt fornøyd med Riis-Johansen sitt engasjement for småkraften, og vi vil på vår side vise at det var en riktig beslutning å støtte opp om Småkraftforeningas arbeid.