Småkraftforeninga deltok på høringsmøte i energi- og miljøkomiteen

Torsdag 8. november avholdt energi- og miljøkomiteen høringsmøte om blant annet olje- og energidepartementets poster i statsbudsjettet 2008. Småkraftforeninga la sitt innlegg mest vekt på Regjeringens satsning på ny fornybar energi.

Småkraftforeninga har i høringer i finanskomiteen og næringskomiteen tatt opp skatteskjerpelsen i full bredde men valgte å konsentrere høringen i E&M-komiteen om innmatningsordningen som vi er kritiske til. Ordningen fremstår som puslete og det er i det hele tatt stor usikkerhet til om småkraftprodusentene er tjent med å knytte seg til ordningen.

Småkraftforerninga oppfordret i stedet Regjeringen til å blåse støve av sertifikatordningen som blant annet analyseselskapet Econ nå nylig har dokumentert er et langt mer effektivt virkemiddel for å utløse ny fornybar energi enn feed-in ordningen.

Last ned Småkraftforeningas innlegg her