Flere finansieringsinstitusjoner deriblant Innovasjon Norge vurderer utlånsstans

Småkraftforeninga er kjent med at Innovasjon Norge vurderer å avvikle ordningen med utlån til småkraftbygging. Årsaken er Regjeringens skattesmell for småkraftverkene i neste års statsbudsjettn gjør mange småkraftverk ulønnsomme. Dermed vil ikke finansieringsinstitusjonene bli med lengre. Innovasjon Norge har foretatt beregninger som viser at flere småkraftverk vil få godt over 100% skatt som følge av grunnrenteskatten.

Dette er mulig fordi de forlanger fastprisavtaler, og når fastprisen er lavere enn spotprisen vil skattebelastningen bli dramatisk høy. Dette er forsåvidt kjent og Småkraftforeinga har ved flere anledninger poengtert nettopp dette ovenfor politikerne.

Småkraftforeninga mener det er svært dramatisk når Innovasjon Norge vurderer å kutte ut sin småktraftsatsning. Mange prosjekter vil nå bli lagt på is. Dette bør sende et kraftig signal til myndighetene at deres eget investeringsselskap som skal bidra til aktivitet og vekst nå trekker seg fra småkraftsektoren.