Gjennomfører en stor medlemsundersøkelse

I siste nummer av Småkraft-Nytt (3/2007) er det vedheftet en medlemsundersøkelse som kan tas ut av bladet. Bakgrunnen er den kraftige veksten Småkraftforeninga opplever. Vi runder hvert øyeblikk 550 kraftverk, eksisterende eller under planlegging. Det gjør oss til Norges soleklart største interesseorganisasjon innen energisektoren. EBL har til sammenligning om lag 252 medlemmer.

En slik stor og sterkt økende medlemsmasse setter nye krav til organisasjonen. Medlemsservice blir viktigere samtidig som det næringspolitiske trykket må intensiveres. Det siste er årets statsbudsjett et godt eksempel på. For å utvikle foreninga i riktig retning er det grunnleggende å kjenne medlemsmassen, og deres forventninger og behov. Småkraftforeninga er i god dialog med mange av medlemmene, og foreninga har et aktivt styre som føler pulsen på medlemsmasen daglig. Likevel mener vi det er behov for en mer systematisk undersøkelse av medlemmene, og det er nettopp dette vi ønsker å oppnå med medlemsundersøkelsen.

I utgangspunktet er det sendt ut et spørreskjema per kraftverk, men vi vil gjerne ha flere tilbakemeldinger fra hvert kraftverk (ideelt sett fra alle medeiere, fallrettighetshavere).

Skjemaet kan derfor også lastes ned fra våre hjemmesider her.

Som en ekstra motivasjonsfaktor for å besvare og returnere spørreskjemaet, vil det trekkes ut tre vinnere av 5-ukers lottokuponger (ferdig utfylt). Da må imidlertid kontaktinfo påføres svarskjemaet. Småkraftforeninga garanterer at alle slike besvarelser blir behandlet anonymt.