Regjeringens småkraftbløff

Det er all grunn til å tro at Regjeringens foreslåtte skatteskjerpelse for småkraftverk blir stående også etter at finanskomiteen avlegger sin innstilling i morgen. Etter det Småkraftforeninga kjenner til har det aldri vært mulig å fått til endringer da dette har vært forankret på aller øverste hold.

Trolig har Stoltenberg vært urolig for gjennomføringen av sine månelandingsprosjekter, som nå fremstår mer som en ukontrolert krasjlanding i en sandkasse. Sjelden har så få ødelagt for så mange, og Regjeringens formuleringer om småkraft i Soria Moria erklæringen fremstår som en ren bløff.

Det mest oppsiktsmessige er at Småkraftforeninga har lansert en løsning som ikke ville ha gitt provenytap. Vår modell ville ha gitt mer kraft per naturinngrep, mer verdiskapning i distriktene og faktisk også mer skatt inkludert grunnrenteskatt til staten. Dette blir av uforståeling grunner avvist. De eneste som har grunn til å glede seg, er de kapitalsterke utbyggingsselskapene som nå får et kraftig konkurransefortrinn, mens bønder og andre rettighetshaveren vil få store problemer med i finansiere sine prosjekter.

Videre skal ordningen vurderes på nytt i revidert nasjonalbudsjett i mai 2008. Der gir Regjeringen et syltynt halmstrå, trolig mest får å skjerme seg for den værste kritikken.

Det er et enormt paradoks at Regjeringens småkraftsatsning altså ender med en kraftig skatteskjerpelse og en favorisering av bykapaitalen.