Småkraften kan komme til å betale for CO2-utslipp fra gasskraftverk

Miljøvernminister Erik Solheim vurderer i disse dager om gasskraftverket på Kårstø skal slippe å betale for sine utslipp av CO2. Sett i lys av den vedtatte skatteskjerpelsen for småkraftverkene, er dette smått utrolig. Regjeringen vurderer altså seriøst å subsidiere gasskraftverkene mens de øker skattetrykket for småkraftverkene, som altså hvis noen skulle ha glemt det, produserer CO2-nøytral kraft.

Klimaregninga til Kårstø-anlegget blir på 150 mill. kr de første årene, og det er tilsammenligning omtrendt det som Regjeringen tar inn på økt skatt på småkraftverkene. Når Regjeringen nå vurderer å ta denne regninga, henger dette sammen med at klimakvoteloven fastsetter at "gammel" industri får frikvoter for årene 2008-2012 basert på deres gjennomsnittlige utslipp i årene 1998-2001. Videre sier loven at ny industri og all peroleumsvirksomhet i prinsippet ikke skal få slike frikvoter. Men det er tydeligvis ikke noe hinder for denne regjeringen.

Det kan derfor se ut til at Regjeringen nå kan komme til å la småkraftverkene subsidiere gasskraftverkene. Det er i så fall intet mindre enn oppsiktsvekkende, men det forklarer mye i forhold til skatteskjerpelsen for småkraftverkene.